Producenci

REGULAMIN

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE
 

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.kolmot.com.pl jest:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe KOLMOT BARBARA KOWALCZYK

Ul. Obrońców Pokoju 63

05-800 Pruszków

NIP 534-101-13-55

 

Tel./fax: 22 728 16 40
 
Tel. Kom.:+48 603 999 360
 

 

konto bankowe:

mBank

 

24 1140 2004 0000 3802 4077 1678

 

 

2. Firma jest odpowiedzialna za obsługę sklepu i realizację zamówień.

3. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie kolmot.com.pl jest zobowiązana do zapoznania się z poniższym regulaminem.

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.kolmot.com.pl odbywa się zgodnie z zasadami regulaminu i oznacza jednocześnie akceptację tego regulaminu.

5. Wszystkie towary oferowane w sklepie są produktami nowymi, wolnymi od wad fabrycznych i prawnych.

6. Zawartość sklepu internetowego www.kolmot.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pełni jedynie rolę informacji handlowej. Złożone zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa firmie PH KOLMOT ofertę kupna określonego towaru na podstawie informacji dostępnych na stronie sklepu internetowego kolmot.com.pl.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów jak również do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy montaż i niewłaściwe użytkowanie zakupionych towarów.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login i hasło Klienta.

10. Firma KOLMOT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 
 
 
SKŁADANIE/REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.kolmot.com.pl mogą być składane przez 24h na dobę przez cały rok.

2. Zamówienia można też składać telefonicznie pod numerami 603 999 360 lub 22 728 16 40.

3. Zamówienia telefoniczne przyjmujemy w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku- lub sobotę 9-13

4. Firma KOLMOT prowadzi następujące formy sprzedaży:

- sprzedaż wysyłkowa

- sprzedaż w miejscu prowadzenia działalności tj.

Pruszków ul. Obrońców Pokoju 63

Godziny otwarcia sklepu:

8-18 od poniedziałku do piątku

9-13 w sobotę


5. Każdy Klient dokonujący zakupów po raz pierwszy w sklepie internetowym www.kolmot.com.pl, aby mieć możliwość skorzystania ze wszytkich możliwych funkcji sklepu jest zobowiązany do rejestracji i aktywacji konta, . Zakup może odbyć się bez rejestracji, jednak niektóre opcje płatności czy funkcjonalności sklepu mogą być dla Klinta niedostępne.

6. Dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta będą gromadzone i przetwarzane przez PH KOLMOT wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom.
Zgodnie z powyższą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Zamawiający podając te dane i przesyłając je do firmy PH KOLMOT poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego wyraża równocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie. Klient w każdej chwili może odwołać zgodę poprzez wysłanie do firmy PH KOLMOT e-mail’a z taką informacją.

7. Klient ma obowiązek podać wszelkie dane zgodne z prawdą.

8. Firma zastrzega sobie prawo do możliwości dodatkowego potwierdzenia złożonego zamówienia.

9. Zamówienia budzące wątpliwość, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

10. Firma PH KOLMOT zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Zawsze w takim wypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo o odrzuceniu zlecenia.

11. Zamówienia są realizowane na terytorium Polski.

12. Zamówienia poza granicę Polski są możliwe WYŁĄCZNIE po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym pod numerem telefonu +48603999360 lub +48607808073.

13. Wszystkie ceny w sklepie www.kolmot.com.pl zawierają podatek VAT.

Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

14. Koszty dostawy są uzależnione od rodzaju przesyłki i formy płatności.

15. W sklepie internetowym kolmot.com.pl są dostępne następujące formy płatności:

     1. Przelew bankowy
     2. Pobranie
     3. Moduł PayU umożliwiający zapłate karta kredytową bądź realizację "szybkiego przelewu".

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez serwis PayU, firma KOLMOT dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości 2%. Są to koszty zrealizowania transakcji poniesione przez firmę KOLMOT , liczone od łącznej wartości brutto samego zamówienia. Opłata jest doliczona do kosztów wysyłki. Cena tej transakcji jest zawarta w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową. Zawiera się w opłacie za dostarczenie towaru i stanowi kwotę pomniejszoną o 15 zł (kosztu za przesyłkę kurierską płatną z góry) od ogólnej ceny za dostarczenie towaru.

 

16. Przy zamówieniach składanych telefonicznie możliwe formy płatności to pobranie lub przedpłata - przelew na wskazane konto bankowe.

17. Przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy możliwość zapłaty gotówką lub kartą.

18. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT). Chcąc otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar należy podać przy rejestracji klienta pełną nazwę firmy wraz z jej adresem oraz numerem NIP oraz w formularzu zamówienia podczas jego składania w miejscu „Uwagi dotyczące zamówienia” zadeklarować chęć otrzymaniu faktury VAT.

 
 
WYSYŁKA TOWARU

 

1. Czas realizacji i wysyłki zamówienia uzależniony jest od wybranej formy płatności.

· Pobranie – dla zamówień złożonych do godz. 13.30 wysyłka tego samego dnia

· Przelew – po zaksięgowaniu środków na naszym koncie

· Moduł PayU – po zaksięgowaniu środków

  Zamówienia staramy się realizować w możliwie najkrótszym czasie

2. Przesyłki mogą być dostarczone firmą kurierską Siódemka/DPD/Tba Express lub Pocztą Polska.

3. Firma PH KOLMOT nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wysłanych towarów wynikające z przyczyn niezależnych.

4. Towary są wysyłane na wskazany przez Klienta adres.

5. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta (nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu) firma zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

6. Koszty przesyłki towaru lub towarów zamawiający pokrywa zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie.

7. Przy zamówieniach powyżej 500 zł opłaconych z góry – płatność przelewem na konto firmy- Klient jest zwolniony z opłaty za dostarczenie zamówienia i koszty przesyłki pokrywa PH KOLMOT, bądź udzielany jest rabat - w celu ustalenia prosimy o kontakt pod nr 604436397.

8. Przy zamówieniu powyżej 1000 zł istnieje możliwość osobistego dostarczenia zamówionych towarów przez naszego pracownika tego samego dnia. Dotyczy to zamówień na terenie Warszawy i okolic. Zamówienie takie należy wcześniej uzgodnić telefonicznie pod numerem 603 999 360

 
 
 
 
GWARANCJA/ZWROTY/REKLAMACJE
 
 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ) o ochronie praw konsumentów- „Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy.” - dla umów zawartych do 24.12.2014

 Dla umów zawartych od 25.12.2014 zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) - Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 2.Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie, jeśli będzie odesłany w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania, czy montażu.

3. Do przesyłki należy dołączyć przede wszystkim pismo informujące o odstąpieniu od umowy, a także podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Prosimy o odesłanie  dowodu zakupu (paragon-oryginał lub faktura-kopia).

4. Po otrzymaniu przesyłki pracownik firmy sprawdzi stan odesłanego towaru lub towarów i jeśli będą spełnione podstawowe warunki odstąpienia od umowy dokonamy zwrotu kwoty należnej.

5. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem i na koszt firmy PH KOLMOT.

6. Na wszystkie zakupione towary w firmie PH KOLMOT udzielamy gwarancji.

7. W przypadku reklamacji - reklamowany towar należy dostarczyć do firmy KOLMOT we własnym zakresie lub odesłać na własny koszt.

8. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych, chyba że jest wymagana ekspertyza producenta. W takim przypadku czas reklamacji może zostać wydłużony do momentu uzyskania opinii biegłych z przeprowadzonej diagnostyki towaru. Jeśli taka sytuacja zaistnieje Klient zostanie poinformowany o fakcie w terminie przewidywanym na rozpatrzenie reklamacji.

9. Jeśli uszkodzenie towaru nastąpiło z winy Klienta np. poprzez niewłaściwe użytkowanie, czy montaż reklamacja nie zostanie uwzględniona towar zostanie zwrócony Klientowi.

10. Szczegóły zwrotu lub reklamacji towaru prosimy ustalić z firmą telefonicznie pod numerem 22 728 16 40 lub 603 999 360.

11. Zwracany lub reklamowany towar należy odesłać na adres:

PH KOLMOT BARBARA KOWALCZYK

Ul. Obrońców Pokoju 63

05-800 Pruszków

Z dopiskiem zwrot lub reklamacja.

Prosimy równierz o dołączenie danych kontaktowych

 
 
 
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy:

· Kodeksu Cywilnego

· Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz.U.02.144.1204) z późniejszymi zmianami

· Ustawa z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.( Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271)

· Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dane kontaktowe

KOLMOT Auto Elektronika
ul. Obrońców Pokoju 63
05-800 Pruszków
Telefony
+48 22 728 16 40,
+48 603 999 360
E-mail:
sklep@kolmot.com.pl

Płatności PayU

Polecani producenci

Bezpieczne zakupy

  • Różne formy płatności

 

  • Szyfrowane dane i transakcje

 

  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)

Cenniki do pobrania

Sklep internetowy Shoper.pl